University College South Denmark

Four Sure 90
Four Real 90
RinR with acoustic panels


When the 3,248 teachers and students go through the door at UC South in Esbjerg they are now met by today’s modern design.

With more than 35 study hours a week, it is important that the interior decoration is inviting to concentration and absorption.

RinR from Four Design creates small rooms in the room and offers the students the chance to obtain a better concentration, perception and learning while still being part of the community.

For a long time the students have requested more group study rooms to support studying in groups in addition to class teaching. So far, this has not been possible for financial reasons and as far as space and flexibility is concerned. UC South has been investigating possible solutions to these problems.

After having tested the RinR solution for a month, there was no doubt. Students were constantly using the new zoning furniture. At the same time, RinR was within the financial limit, it can be reorganized by the students, and it can be packed away by the janitors. In addition to offering good working conditions, the teacher has fast access to the groups.

Group work is a very popular teaching method and for this purpose, RinR is more than perfect. UC South has chosen to add acoustic suppression to most of RinR. The students will experience instantly improved acoustics at the tables and visual barriers to avoid disturbance from the passers-by.

RinR is easily installed at Four Real by means of a simple locking system. You can install RinR at both ends of Four Real, and you can add suppression for improved acoustics.

The entire system (Four Real + RinR) is very easily handled by just one person. Four Real is designed with 2 integrated wheels in one end, which makes it extremely easy to relocate, and you need not uninstall RinR. If you need to refurnish the entire room, you can stack Four Real and Four Sure 90 on matching trolleys.

University College South Denmark has been able to exploit the square meters and has achieved the best possible décor solution.

Wenn die 3.248 Dozenten und Studenten das University College Syd im dänischen Esbjerg betreten, finden sie heute eine innovative und moderne Einrichtung vor.

Mit einer wöchentlichen Unterrichts- und Lernzeit von über 35 Stunden ist es wichtig, dass die Einrichtung die Konzentration und intensives Arbeiten fördert. 

Die ‘RinR’-Raumteiler von Four Design machen es möglich, in großen Räumen kleinere Räume zu schaffen, sodass sich die Studenten besser konzentrieren und in den Lernstoff vertiefen können, während sie gleichzeitig das Gefühl haben, Teil der Gemeinschaft zu sein.

Die Studenten wünschten sich schon seit Langem mehr Gruppenräume, die das Arbeiten und Lernen in Gruppen außerhalb des Klassenunterrichts ermöglichen. Bisher lies sich dieser Wunsch sowohl aus wirtschaftlichen Gründen als auch aus Platz- und Flexibilitätsgründen nicht realisieren. Das UC Syd hatte daher schon lange nach einer geeigneten Lösung gesucht. 

Nachdem das UC Syd einen Monat lang die ’RinR’-Lösung im eigenen Haus getestet hatte, bestand kein Zweifel mehr: Die neuen Möbelzonen wurden konstant von den Studenten genutzt. Gleichzeitig lag die ’RinR’-Lösung im Rahmen des Budgets – und die Möbel können von den Studenten eigenhändig umgestellt und von den Hausmeistern weggeräumt werden. Abgesehen davon, dass die ’RinR’-Lösung gute Arbeitsbedingungen bietet, haben die Dozenten auch schnell Zugang zu den Gruppen.

Gruppenarbeit ist eine sehr beliebte Lernmethode, und ‘RinR’ ist dafür absolut optimal. Das UC Syd hat sich entschieden, einen Großteil der ‘RinR’-Raumteiler mit Akustikpaneelen auszustatten. Für die Studenten bedeutet dies unmittelbar eine deutlich verbesserte Akustik an den Tischen wie auch eine visuelle Abschirmung, die Störungen durch Passanten minimiert.

Die ‘RinR’-Raumteiler lassen sich dank eines einfachen Verriegelungssystems leicht an den Four Real-Tischen montieren. Sie können an beiden Tischenden montiert und zusätzlich mit Akustikpaneelen ausgestattet werden, wenn eine deutlich bessere Akustik gewünscht wird.

Das gesamte System (Four Real + ‘RinR’) lässt sich sehr leicht von nur einer Person handhaben. Da die Four Real-Tische an einem Ende mit zwei integrierten Rollen ausgestattet sind, können sie ganz leicht umgestellt werden, wobei die ‘RinR’ nicht abmontiert werden müssen. Und wenn ein kompletter Raum ummöbliert werden soll, lassen sich Four Real, RinR und Four Sure 90 auf hierfür passenden Rollwagen stapeln. 

Dem University College South Denmark ist es gelungen, den verfügbaren Platz optimal zu nutzen und bei der Einrichtung größtmögliche Flexibilität zu gewährleisten.

Når de 3248 lærer og studerende træder ind af døren hos UC Syd i Esbjerg, bliver de nu mødt af nutidens moderne indretning.

Med en ugentlig studietid på over 35 timer, er det vigtigt at indretningen indbyder til koncentration og fordybelse.

RinR fra Four Design skaber små rum i rummet og giver de studerende mulighed for at opnå en bedre koncentration, fordybelse og indlæring, samtidigt vil de have en følelse af, at være en del af fællesskabet.

Det har længe været de studerendes ønske, at få bygget flere grupperum, som understøtter studietid i grupper udover klasseundervisningen. Hidtil har dette ikke været muligt både af økonomiske, pladsmæssige og fleksibilitetsmæssige årsager. UC Syd har længe været på udkig efter muligheder, som kunne løse denne opgave.

Efter at have haft RinR – løsningen på prøve i en måned, var der ikke nogle tvivl. Der var konstant studerende i de nye zonings møbler. Samtidig var RinR, prismæssigt indenfor rammerne, det kan flyttes af de studerende, og pakkes væk af pedellerne. Udover at RinR giver gode arbejdsforhold, har underviseren også hurtig adgang til grupperne.

Gruppearbejde er en meget populær læringsaktivitet og der er RinR mere end perfekt. UC Syd har valgt at tilføje akustik på en størstedel af ‘RinR’. De studerende vil øjeblikligt opleve en markant forbedret akustik ved bordet og visuel afskærmning, så de undgår forstyrrelse fra de forbigående.

‘RinR’ kan let og enkelt monteres på Four Real ved hjælp af et simpelt låsesystem. Du kan montere RinR i begge ender af Four Real og tilføje akustik, hvis du ønsker en betydelig forbedret akustik.

Hele systemet (Four Real + RinR) er meget let at håndtere af kun én person. Four Real er designet med 2 integreret hjul i den ene ende, hvilke gør det utrolig nemt at flytte rundt på og du behøves ikke at afmontere RinR. Skal du ommøblere hele rummet, kan du stable Four Real, RinR og Four Sure 90 på matchende vogne.

University College South Denmark for formodet at udnytte kvadratmenterne og opnået den maksimale fleksible indretningsløsning.