Internally audit

At Four Design is important that we all are aware of the environment and how each of us takes part of creating a better environment. Two times a year there will be an internally audit.

The internal audit includes a plan, prepared in advance of our environmentally responsible representatives. We will ask question to our employees, questions that are related to our environmental plan. We will look back on the past year, to verify improvements. Finally there will be completed a report, for which to be reviewed by all managers in Four Design.

 


 

‘Hos Four Design er det vigtigt, at vi alle er bevidste om miljøet, og hvordan vi hver især er med til at skabe et bedre miljø. 2 gange årligt bliver der afholdt internt audit.

Den interne audit indeholder en plan, som er udarbejdet forinden af vores miljøansvarlige. Der bliver stillet spørgsmål til medarbejderne, spørgsmål som relaterer til vores miljøplan. Der bliver kigget tilbage på det sidste år, om der er sket forbedringer. Der bliver set på, om alle forholdende er i overensstemmmelse med planen. Til sidste bliver der udarbejdet en rapport, som bliver gennemgået af lederne indenfor områderne.’