Development and environment

During development of the Four® Sure and Four® Cast’2 chair family, the environment was an important factor. The families are designed without screws, it’s noise reducing, and it saves components. This allow easy disassembly in connection with later disposal and recycling.

 

Cast'2-and-Four-Sure

 


 

‘Under udviklingen af Four® Sure og Four® Cast’2 stole familierne, har miljøet haft en stor betydning. Begge familier er designet uden brug af skruer, er støjreducerende og der er sparet på komponenter. Dette betyder, at det gør det let at adskille komponenterne i forbindelse med senere bortskaffelse og genanvendelse.’

 

 

Cast2_brochure