Ingen faste pladser eller kontorer

Microsoft sætter nye standarder for den moderne arbejdsform, og Four Design bidrager til de fysiske rammer.

Børsen bringer i dag en artikel om det paradigme-skift Microsoft undergår med Marianne Dahl Steensen i front som adm. direktør.
Den markante omstilling indebærer mere samarbejde på tværs af traditionelle afdelinger, og med den omfangsrige transition fulgte behovet for en en indretning, der matcher de nye arbejdsformer.

Der er gennemgående valgt løsninger, der fordrer den fleksibilitet og åbenhed, Microsoft Danmark ønsker med deres nye stil. Helt konkret er der på hver etage f.eks. det, de selv kalder “Hubs”; små områder, hvor man kan holde uformelle, hurtige møder, kaffepause m.m

Du kan læse artiklen om Microsofts nye stil og den spændende proces ved at følge linket hér