Environmental diploma from MiljøForum Fyn

January 14th, Four Design was, for the 3rd time, awarded with the environmental diploma from MiljøForum Fyn. We received the diploma because we work professionally with environmental conditions and creates good results for the benefit of our company and the environment.

diplom

In addition to receiving the diploma, we have internally prepared an environmental report, which deals with everything that affects the environment – including electricity, gas, water and chemicals.

 

 


 

‘Den 14. januar modtog Four Design for 3. gang miljø-diplomet fra MiljøForum Fyn. Diplomet modtog vi bl.a. fordi vi arbejder professionelt med miljøforholdene og skaber gode resultater til gavn for vores virksomhed og for miljøet.

Foruden for modtagelse af diplomet, har vi internt udarbejdet en miljørapport, som omhandler alt det, som påvirker miljøet herunder forbrug af el, gas, vand og kemikalier.’